تیرآهن 12 الی 20

عنواناندازهوزن تقریبیبروزرسانیقیمت (ریال) تغییر
تیر نمره 10 خارجی1280 کیلوگرم۰۱ بهمن ۱۳۹۴2,700,000---
تیر نمره 12 اصفهان12125 کیلوگرم۰۱ بهمن ۱۳۹۴2,700,000---
تیر نمره 14 کرمانشاه12132 کیلوگرم۱۲ بهمن ۱۳۹۴1,880,000---
تیر نمره 14 اصفهان12155 کیلوگرم۱۴ بهمن ۱۳۹۴2,480,000---
تیر نمره 16 آریان12180 کیلوگرم۱۵ بهمن ۱۳۹۴2,750,000---
تیر نمره 16 ناب12180 کیلوگرم۱۵ بهمن ۱۳۹۴2,550,000---
تیر نمره 16 اصفهان12190 کیلوگرم۱۴ بهمن ۱۳۹۴3,080,000---
تیر نمره 18 آریان12217 کیلوگرم۱۲ بهمن ۱۳۹۴3,200,000---
تیر نمره 18 اصفهان12230 کیلوگرم۱۴ بهمن ۱۳۹۴3,330,000---
تیر نمره 20 آریان12260 کیلوگرم۰۴ بهمن ۱۳۹۴5,100,000---
تیر نمره 20 اصفهان12270 کیلوگرم۱۲ بهمن ۱۳۹۴6,500,000---
تیر نمره 22 آریان12305 کیلوگرم۱۲ بهمن ۱۳۹۴6,100,000---

تیرآهن 22-27وستونی 14

عنواناندازهوزن تقریبیبروزرسانیقیمت (ریال) تغییر
ستونی 14 سبک 150کیلو12150 کیلوگرم۰۴ بهمن ۱۳۹۴2,650,000---
ستونی 14 بوزن 16012157 کیلوگرم۰۴ بهمن ۱۳۹۴2,750,000---
ستونی 12 سنگین12172 کیلوگرم۰۷ دی ۱۳۹۴3,700,000---
ستونی 14بوزن183کیلو12183 کیلوگرم۰۴ بهمن ۱۳۹۴3,000,000---
ستونی 14 بوزن 190)12190 کیلوگرم۰۴ بهمن ۱۳۹۴3,100,000---
ستونی نمره 14 195 کیلو12195 کیلوگرم۰۴ بهمن ۱۳۹۴3,250,000---
تیر نمره 22 اصفهان12320 کیلوگرم۱۲ بهمن ۱۳۹۴7,500,000---
تیر نمره 24 اصفهان12370 کیلوگرم۱۲ بهمن ۱۳۹۴8,800,000---
تیر نمره 30 خارجی12400 کیلوگرم۱۲ بهمن ۱۳۹۴12,000,000---
تیر نمره 27 اصفهان12430 کیلوگرم۱۲ بهمن ۱۳۹۴10,300,000---